Start Jogging 5km

De start-jogging is spijtig genoeg uitgesteld to nader te bepalen datum wegens het COVID-19 virus.
We kunnen alleen maar stimuleren om invidivueel te sporten en in beweging te blijven!