Visie

JTT is een recreatieve joggersclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, jogbegeleiders en actieve leden. Hoewel Joggen op zich een individuele sport is, hechten wij veel belang aan de club als team. We leggen de nadruk op ontspanning en gezelligheid in de eerste plaats. Driewekelijks geven we de mogelijkheid om de dagelijkse (werk)druk aan de kant te schuiven en sportief het hoofd leeg te maken.
We vormen een hecht team, zonder onderscheid te maken wat politieke voorkeur, religie, sociale of culturele voorkeuren betreft. Sportieve activiteiten in een ongedwongen sfeer.

Dankzij de jarenlange ervaring van de gediplomeerde begeleiders kunnen we kwaliteitsvolle trainingsschema’s opstellen. Naast de looptrainingen werken we eenmaal per week aan specifieke motorische vaardigheden: uithouding, kracht, stabiliteit, snelheid en coördinatie.

De ongedwongen sfeer draagt ertoe bij dat competiviteit niet de hoofddoelstelling is; ieders individueel doel wordt gerespecteerd en aangemoedigd.
Er wordt elk sportjaar een criterium opgesteld zodat we aan iedereen de kans bieden om aan stratenlopen en wedstrijden in de buurt deel te nemen onder het vaandel van de club.

In het kader van veiligheid moeten we ook benadrukken dat tijdens periodes van lock-down gedurende uitbraken van ziekten, we natuurlijk alle maatregelen nemen die genoodzaakt zijn om het veilige karakter van de club te vrijwaren.