Indien alleen lopen niet zo lukt of wat saai is, kan je drie keer met JTT proberen meelopen vooraleer je lidgeld moet betalen.
Verwittig wel iemand van het bestuur zodat die je in een correct groepje kan indelen.
Let wel dat je tijdens deze sessies niet verzekerd bent.
Loopsessies zijn vrijblijvend. Iedereen heeft wel een keer dat hij of zij niet kan.

Je lidmaatschap verlengen of lid worden van onze club kan je op de volgende manier:

 • Je vult dit formulier in zodat we beschikken over alle gegevens om je te contacteren wanneer nodig, een verzekering af te sluiten en je lidmaatschap bij Sporta te regelen
 • Je schrijft het lidgeld over op rekeningnummer BE65 0016 3264 5796 van JoggersTT met vermelding van je naam en voornaam. Met dit lidgeld ben je dan ook aangesloten bij Sporta en ben je verzekerd zowel tijdens de training als op momenten dat je alleen gaat lopen buiten de trainingsuren zonder jogbegeleider. Na betaling van je lidgeld, ben je lid van onze club of is je lidmaatschap verlengd.

Je moet minstens 18 jaar zijn om lid te worden van Joggers Team Tienen

JTT home
De start van de vrijblijvende trainingen vindt plaats in hal 3 van de nieuwe sporthal op het Houtemveld.

– Dinsdag om 19.00h
– Donderdag om 20.00h
– Zaterdag om 9.30h

Je kan 5-10 minuten vroeger komen zodat er eventueel loopschema’s kunnen overlopen worden of andere informatie uitgewisseld kan worden.

Hoeveel bedraagt het lidgeld ?

 • Voor een eerste volledig werkjaar dat je aansluit (in september) betaal je 65€ lidgeld, inclusief een club T-shirt dat je ter beschikking krijgt voor deelname aan wedstrijden.
 • Als je je inschrijft voor de Startjogging betaal je 30€ lidgeld voor de duur van de opbouw. In het voorjaar ben je dan meteen lid voor de rest van het werkjaar tot september. Na de najaars Start- en Keep Jogging heb je de mogelijkheid je lidmaatschap te verlengen  tot september voor 35€ (inclusief het club T-shirt)
 • Leden die na een volledig werkjaar hun lidmaatschap verlengen, betalen vanaf dan jaarlijks 50€
Personen aangesloten bij een ziekenfonds krijgen in de meeste gevallen nog een teruggave gestort van hun mutualiteit indien je een formulier laat invullen door het clubbestuur. Dit gaat van 10 tot 30 euro, afhankelijk van het ziekenfonds.

Wat krijg je ervoor?

 • Verzekering zowel tijdens de training als op momenten dat je alleen gaat lopen buiten de trainingsuren zonder jogbegeleider
 • Lidkaart met daaraan verbonden verschillende voordelen
 • 3 x per week samen lopen in groep: op dinsdag om 19u, op donderdag om 20u en op zaterdag 9u30
 • Deelname aan het Joggerscriterium
 • Inschrijven via de club voor deelname aan jogwedstrijden en straatlopen (inschrijvingsgeld per wedstrijd afhankelijk). In de kalender vind je de wedstrijden terug waar we in clubverband aan deelnemen. daarnaast doen we ook een aantal suggesties voor andere wedstrijden waar je je zelf voor kan inschrijven.
 • In het voor- of najaar kan je deelnemen aan een initiatie jogging(start jogging) van 0 naar 5 km (gratis voor leden)
 • 2 maal per jaar een keep jogging onder begeleiding, in het voorjaar trainen we naar 8 km en 20 km, in het najaar naar 5 km, 10 km en 15 km (gratis voor leden)
 • In november, na de opbouw van de 15km, start een gezamenlijke opbouw naar een marathon in het voorjaar.
 • En natuurlijk af en toe eens een gezellig etentje zoals na de test van de start / keep joggings of op 1 mei (tegen een beperkte bijdrage)
Let op, sporten is gezond, maar we raden je toch ten stelligste aan om je huisdokter te raadplegen wanneer je je plant aan te sluiten en met ons mee te trainen